Netop Nu 2011

Marts 2011

Formandens aktuelle kommentar

Netop NU

-er Ballerups lærere og Ballerup Lærerforening udfordret af Ballerup Kommunes planer for sit skolevæsen. En række besparelser rammer skolerne efter sommerferien. Disse besparelser vil i sig selv forringe mulighederne for at drive en god skole.

Men først og fremmest handler det om angrebet på lærernes arbejdsvilkår – overgangen til A05 som et klassisk og indgribende effektiviseringsprojekt. Flere opgaver end nu. Færre lærere end nu.

Der er ingen tvivl om, at skolevæsenets ledelse ser A05 som den nye virkelighed. A05 er ikke tænkt som et overgangsfænomen eller som et taktisk træk for at opnå en bedre forhandlingsposition.

I forhandlingerne forsøgte vi at indgå aftaler, der kunne mildne A05. Det lykkedes ikke.

Vi stod derefter i et valg. Enten accepterede vi en permanent forringet arbejdssituation med blandt andet reelle helbredstrusler for et antal kolleger og manglende arbejdsglæde for de fleste. Eller også valgte vi i stedet de glæder og store besværligheder, der er forbundet med at gøre noget ved vores situation.

Den ekstraordinære generalforsamling den 8. februar vedtog i fuld enighed, at vi på den ene side sender et signal til Ballerup Kommune om at samarbejde om at finde et fælles alternativ til A05, og at vi på den anden side også forbereder os på, at kampen for ordentlige arbejdsvilkår vil tage til efter sommerferien, når A05 for alvor bliver virkelig.

Vi valgte altså at gøre noget ved vores situation. Alternativet var ubærligt.

Vores modpart ved, at hvis vi først kan spilles ud mod hinanden, vil alle vores planer og strategier om en bedre aftale være forgæves.
Den enighed, vi opnåede på den ekstraordinære generalforsamling, er det helt altafgørende at fastholde.
Det kan vi!
Det har vi vist før.
Det vil vi vise igen.

Der er ingen tvivl om, at vi vil opleve meget bøvl og besvær ved at skulle overholde A05 loyalt og punktligt og på samme tid kæmpe for et bedre alternativ. Den største hjælp i den situation er det sammenhold, som lærerne i Ballerup er regerende danmarksmestre i. Men der er også lyse farver på paletten. Kombinationen af humor, kreativitet, sammenhold og følelsen af at gøre noget aktivt ved sin situation er uden sammenligning bedre end udsigten til ren A05 år efter år efter år!

Overgangen til A05 er også et klassisk angreb på en fagforening. BLF har haft minimal indflydelse i processen. Indtil nu har skolevæsenet stort set fastholdt sine planer for næste skoleår. Og BLF er ikke tiltænkt en større rolle i den kommende tid. Nu er det TR’s tur.

TR på de fleste skoler er i disse dage til forhandlinger med skoleledelsen, efter at skolevæsenets ledelse har instrueret lederne om at gennemgå hele processen på to uger.
Bak TR op i at nå de resultater, der er nødvendige for at støtte os i forhold til A05!

Vi ses på generalforsamlingen den 25. marts.

2. marts 2011
Niels Kjeldsen