Netop Nu 2011

November 2011

Formandens aktuelle kommentar
De signaler om arbejdsbetinget psykisk og fysisk slid, vi hører netop nu, skal vi tage meget alvorligt!
Arbejdsglæden har det mange steder skidt, og der er forståelige frustrationer over situationen. Frustrationerne går i flere retninger, men ikke mindst fylder det, at der ikke rigtig sker noget eller er en snarlig løsning. Hvor længe skal vi blive ved på denne måde – for det duer så åbenlyst ikke!
Hvornår går det op for politikerne? – hvornår er tiden moden?

Vi hører om det dobbelte problem, at nogle kolleger er så pressede, at helbredet belastes, men samtidig er man så bange for at miste jobbet, at man ikke tør melde sig syg. Heller ikke, hvis der er tale om en gang lungebetændelse eller kraftig influenza, som nok gør mindst skade, hvis man melder sig syg nogle dage og får det overstået. Vi skal tage det alvorligt, at afskedstruslen fylder så meget, at nogle kolleger vælger at gå syge på arbejde med risiko for at blive endnu mere syge.

Dette efterår på A05 har sikkert sparet kommunekassen for nogle penge på kort sigt, men det slider meget på især de mange lærere, der har for mange undervisningsopgaver og en række opgaver ved siden af.

Apv’erne er gennemført, men vi har ikke fået opgørelserne. Apv’erne vil hjælpe med at konkretisere de forskellige forhold. Umiddelbart er der flere centrale spørgsmål:
Hvilket billede tegner apv’erne helt konkret?
Er man enige om billedet?
Hvilke forskelle er der skolerne imellem, og hvilke fælles træk?
Vil man tage dette billede så alvorligt, at man vil iværksætte konkrete initiativer på de områder, hvor det er nødvendigt?
Vil man samarbejde herom? Vi deltager gerne og håber på, at det er gensidigt.

Netop nu venter vi på en afklaring af, hvad Ballerup Kommune har af planer for Kasperskolen og Lautrup. En skole eller to skoler? Hvordan vil man konkret gøre? Det vil man gerne vide på begge skoler.

Netop nu venter alle på at høre konkret nyt fra forhandlingerne om en anden arbejdstidsaftale. For at skabe det bedst mulige klima i forhandlingerne er de startet med et konkret resultat: ingen af parterne melder noget som helst ud på skolerne eller offentligt om forhandlingerne.
Det altoverskyggende spørgsmål er naturligvis: er der vilje til at finde et fælles alternativ til det A05-scenarium, vi ser for tiden? Der var intet, vi hellere ville!

Netop nu har vi endnu en gang fået en række hilsener fra andre kredse med varme ønsker om en løsning, og Ballerup er ikke just kendt mere rundt om i landet som et fremadrettet og udviklingsorienteret skolevæsen i forhold til at bruge de kæmperesurser, som lærerne og børnehaveklasselederne rummer.

Netop nu er man angiveligt ved at finde konkrete opgaver på lærerområdet på de enkelte skoler; opgaver, som skal mindskes eller fjernes helt. Samtidig varmer man op til, at skolerne kan søge om at få nogle af de sparede resurser retur, hvis man udformer udviklingsprojekter.
Umiddelbart kommer man til at tænke på det billede, kredsformanden fra Herlev Bent Larsen tegnede for fem år siden, da han stod på Rådhuspladsen i Ballerup: ”Man river bundplankerne af skibet og bruger dem til at bygge soldæk!”
Spørgsmålet er dog, om ikke vi skal pege på de mange oplagte muligheder i skolen, hvor man kan bruge en ekstra lærer i klassen. Lad os hjælpe skolelederne med at hæve undervisningsprocenten! Ellers kender vi nok nogen andre, der får øje på de penge…

I den kommende uge skal vi i sektorsamarbejdsudvalget høre om argumenterne for at stryge vores 6. ferieuge, og om der er vilje til at se på emnet sammen. Vi skal nok hilse og fortælle om de reaktioner, vi har fået fra jer om signalgivningen i at stryge dette personalegode!
Personligt er jeg mest spændt på at høre, hvorfor man ikke kan planlægge sig ud af problemet med vikardækning i en enkelt uge, som er kendt længe før, man planlægger skoleåret i øvrigt?

Netop nu er der mange spørgsmål…

27. november 2011
Niels Kjeldsen