Netop Nu 2011

Oktober 2011

Formandens aktuelle kommentar

Netop nu er det første dag efter efterårsferien

Forhandlinger om arbejdstid
Ballerup Kommune vil gerne forhandle arbejdstid med os. Vores udspil indgår i drøftelserne, som er planlagt til at begynde i denne uge. I første omgang har kommunens repræsentanter rejst spørgsmålet, om Ballerup Kommune og BLF har sammenfaldende interesser? Det mener vi naturligvis, at vi har på mange områder, ligesom vi har forskellige interesser på andre områder. Vi er indstillet på at forhandle, vi vil inddrage vores udspil og vi synes, at en drøftelse af fælles interesser kunne være en god start.

Det store spørgsmål er, om Ballerup Kommune på dette tidspunkt er indstillet på at indgå en egentlig lokal aftale med os, eller om man vil fortsætte i A05-sporet, sådan som KL’s effektiviseringshold peger på ud fra en rent økonomisk tankegang. Det får vi svar på i den kommende tid.

Ifølge Ballerupbladet vil direktør Dorrit Christensen sætte undervisningstiden op for den enkelte lærer uden at røre ved forberedelsestiden. Den tankegang passer lige til A05, men kan det gøres på andre måder?
På den anden side vil man gerne høre om vores udspil.

Der er indtil videre plads til alle scenarier!

Jeanette og jeg kommer i den kommende tid på en skolerunde.

Benchmarking og besparelser
Det kommunale budget er vedtaget, herunder en beslutning om dels at nedlægge et antal lærerstillinger, dels at ’veksle’ et antal stillinger til andre formål i skolevæsenet. Det går under betegnelsen ’Et løft af folkeskolen’, angiveligt fordi der frigøres midler til øget timetal og udviklingsprojekter. De i alt 29 stillinger i de to kategorier skal alene spares ved at fjerne konkrete opgaver på skolerne, så frem til jul skal ’skolerne’ - hvem det så er - finde disse konkrete spareobjekter og melde tilbage til Rådhuset.

Den analyse, der kan sandsynliggøre, at det kan lade sig gøre, bygger alene på benchmarking. Det vil sige, at i Ballerup går - ifølge en undersøgelse - en større procentdel af den enkelte lærers arbejdstid til opgaver som netværksmøder, tilsyn med samlinger, skemalægning, administration osv, end man ser i andre kommuner.

Ballerup Kommunes benchmarkingundersøgelse, som er bestilt hos KL, er grundlaget for teserne om, at vi kan undervise mere. Vi har taget forbehold for undersøgelsen og er ved at gennemgå den grundigt, men har endnu ikke fået alle oplysninger udleveret.
I første omgang er det ret påfaldende, at vores elevsamtaler, forskellige arrangementer med eleverne, lejrskoler mm ikke indgår som undervisning. Dette til trods for, at vi i mange år har brugt og stadig bruger betegnelsen undervisning om disse opgaver. Men havde man gjort det i undersøgelsen, havde vores undervisningstimetal selvfølgelig ikke været så lavt...

Der er i mine øjne et meget stort demokratiunderskud, når en kommunalbestyrelse tager så vidtgående en beslutning som at omlægge/nedlægge 29 stillinger, uden at beslutningsgrundlaget har været lagt frem, og uden at borgere og de berørte medarbejdere har haft mulighed for at påvirke beslutningen!

Jeg håber at se mange af jer i Baghuset den 1. november kl 15.00 - 16.30.

Ballerup, den 24. oktober 2011

Niels Kjeldsen