Netop Nu 2011

September 2011

Formandens aktuelle kommentar
”Et stort pres på den enkelte lærer” 
Danmarks Lærerforening har netop holdt kongres. Dagen inden var fire medlemmer af DLF’s hovedbestyrelse på besøg på Rosenlundskolen og Måløv Skole for at se med egne øjne, hvad mødeplanshverdagen går ud på i Ballerup. Tak herfra til lærerne på de to skoler for anskuelighedsundervisningen! Det gjorde indtryk!

Kongressen - tre dage, hvor repræsentanter fra hele landet mødtes med foreningens hovedstyrelse og ledelse for at lægge politikken for de kommende år. Blandt hovedtemaerne var arbejdstiden. Ikke mindre end fire gange blev der udtrykt stor og ubetinget støtte til lærerne i Randers og Ballerup fra talerstolen, herunder fra formanden, og hver gang med stående bifald fra salen, og kongressen vedtog en udtalelse, som slutter af med ”Lærere landet over oplever, at mulighederne for at gennemføre god undervisning er under pres – og enkelte steder under afvikling. Det resulterer i et stort pres på den enkelte lærer. Kongressen sender samtidig sin fulde opbakning til kredse, hvor det ikke er muligt at aftale en forsvarlig ramme til løsning af det samlede lærerarbejde.”
Vi fik så meget varme og så mange skulderklap i løbet af de tre dage, også fra delegerede, vi ikke kendte, at selv den hærdede formand var rørt og bare ønskede, vi kunne tage det med hjem til skolerne!

De fleste skoler har nu haft morgenbesøg af lærere fra omegnen, som har delt æbler og løbesedler ud til forældre og lærere. Det foregik senest samme dag, som kongressen åbnede.
Der er positive tilbagemeldinger, mange forældre har vist interesse for at høre sagen fra den anden side og spurgt, hvordan de kunne hjælpe med til at få løst op for tingene. Vi har ikke problemer med vores budskab, men med at få det ud, fordi ytringsfriheden er begrænset - men mund til mund-metoden har igen vist sig at være god!

Vi får al den opbakning fra vores kolleger i resten af landet, vi kunne tænke os.
Hvordan bakker vi bedst hinanden og os selv op?
Vi ved, at der kan være et stort pres på den enkelte, men også, at vi har fat i meget af det rigtige. Det skal også siges.
Også her er mund til mund-metoden et godt bud i hverdagen, også når historien fortælles om det, der lykkes!

Hvor længe skal det vare?
Det ved vi desværre ikke. Vores mål er at få Ballerup Kommune til forhandlingsbordet for at få en lokal aftale, og det mål er også kendt af Ballerup Kommune.
Skolevæsenets ledelse har fortalt os, at det går fint. Det er nu ikke helt det, vi hører! Det må gøre indtryk, at der er så megen ineffektivitet og resursespild – med mindre det ikke er tydeligt nok endnu, at meldingerne ikke kommer opad i systemet?

Valg
Valg I
Kongressen mødtes også i år for at vælge formand og næstformand for de kommende fire år. Der var ingen modkandidater til Anders Bondo, som tager fire år mere. Derimod var der kampvalg om næstformandsposten, hvor Dorte Lange og Lars Busk Hansen, begge fra hovedstyrelsen, stillede op. Der var spænding om resultatet til det sidste. Vi tre delegerede fra Ballerup støttede Dorte, som holdningsmæssigt ligger tættest på os. Dorte blev valgt med 156 stemmer mod 130.

Valg II
På kongressens midterste dag var der folketingsvalg (vi havde brevstemt), og den traditionelle kongresfest foregik, mens der blev talt stemmer op. Der var pendulfart mellem spisesalen og TV-rummet! Resultatet kender vi, men netop nu ved vi intet om, hvem der bliver undervisningsminister, eller hvad der bliver formuleret ind i regeringsgrundlaget om vores område. Vi kan bare håbe, at en ny minister og en ny regering er noget mere positiv over for at samarbejde med os (og elever og forældre, for den sags skyld), end de tidligere. Men mon ikke odds herfor er fine? Tænk bare på partnerskabet om folkeskolen.
Man kommer jo ikke langt ved at tromle sine egne planer ned over dem, der skal leve med dem i hverdagen!

Valg III
Snart skal vi stemme om, hvem der skal sidde i DLF’s ”regering”, nemlig Hovedstyrelsen. Det var tydeligt på kongressen, at valgkampen er skudt i gang, og det vi se mere til i den kommende tid. Herfra blot en opfordring til at have valgkampsbrillerne på i den kommende tid, når man læser om DLF. I hører nærmere.

Pas på jer selv!

Niels Kjeldsen
19. september 2011