Styrelsen

Styrelsen

'Styrelsen' er Ballerup Lærerforenings bestyrelse

Det er en aktiv bestyrelse, som holder møde de fleste mandage i skoleåret, enten som samlet Styrelse eller i sine udvalg.

Det er Styrelsens vigtigste opgave at varetage medlemmernes interesser, blandt andet ved at:
- være den politiske ledelse af BLF mellem generalforsamlingerne
- løbende tage beslutninger om alle vigtige forhold inden for BLF's interesseområde
- opfange og igangsætte debat blandt medlemmerne
- være medlemmernes talerør mellem generalforsamlingerne
- tage emner op af betydning for enkelte eller alle medlemmer/skoler
- formidle information.

De vigtigste kilder til information om Styrelsens arbejde er medlemsmøderne på skolerne, hjemmesiden og beretningen på generalforsamlingen. Styrelsen baserer sig blandt andet på tilbagemeldinger fra skolernes medlemsmøder. I enkelte tilfælde beder Styrelsen om medlemmernes holdning ved hjælp af en såkaldt høring, hvor et bestemt spørgsmål bliver drøftet på alle skoler. Der svares så tilbage til Styrelsen med stemmetal fra hver skole.


Henvendelse til Styrelsen kan ske fra et medlemsmøde, via TR eller direkte. Alle breve henvendt til Styrelsen behandles i Styrelsen. 

Styrelsens sammensætning: 

- En formand 

- En næstformand 

- En kasserer 

- En tillidsrepræsentant fra Baltorskolen, afd. Rugvænget

- En tillidsrepræsentant fra Baltorskolen, afd. Grantoften

- En tillidsrepræsentant fra Hedegårdsskolen

- En tillidsrepræsentant fra Kasperskolen

- En tillidsrepræsentant fra Måløvhøj Skole, afd. Måløv

- En tillidsrepræsentant fra Måløvhøj Skole, afd. Østerhøj

- En tillidsrepræsentant fra Ordblindeinstituttet 

- En tillidsrepræsentant fra Skovlunde Skole, afd. Nord

- En tillidsrepræsentant fra Skovlunde Skole, afd. Syd

- En tillidsrepræsentant fra Skovvejens Skole, afd. Øst

- En tillidsrepræsentant fra Skovvejens Skole, afd. Vest

- En tillidsrepræsentant fra UUC Maglemosen

- En tillidsrepræsentant fra PPR

- En fælles arbejdsmiljørepræsentant 


På denne måde sidder der et medlem fra de fleste tjenestesteder i Styrelsen. Der er etableret samarbejdskanaler til de øvrige tjenestesteder.

Dette giver 17 medlemmer af Styrelsen. Referater kan ses her på hjemmesiden.

Styrelsens møder er åbne, men man skal af praktiske grunde tilmelde sig på forhånd hos formanden, og man skal være forberedt på, at enkelte punkter kan blive lukket, f.eks. personsager og punkter om forhandlinger. Styrelsen har sin egen forretningsorden, som kan læses her. Møderne ledes af en dirigent.