Lokalaftaler

Gældende lokalaftaler om løn, arbejdstid mm.

BLF har indgået en række kollektive aftaler med Ballerup Kommune for vores medlemmer. Aftalerne er komplekse og omfattende - spørg endelig din TR, hvis du er i tvivl eller har brug for oplysninger.

 

Folke- og specialskoler

Lokalaftale om arbejdstid for alle folkeskoler og specialskoler

Lokalaftale om løn for alle folkeskoler og specialskoler

 

PPR (C-BUR)

Konsulentaftale for logopæder og pædagogiske vejledere

Lokalaftale om løn og opgaver for skolepsykologer (LC-psykologer)

 

Michael Skolen

Lokalaftale Michael Skolen

 

Fleksjobaftale

Lokalaftale om løn for ansatte i fleksjob under den "gamle" ordning

 

Tillidsrepræsentanter

Aftale om MED-struktur og valg af tillidsrepræsentanter på skoleområdet 

 

Afskedigelser og forflyttelser

Procedure for afskedigelser og forflyttelser

 

Praktikanter

Aftale om løntillæg for praktik og praksissamarbejde i Ballerup kommune

 

MED

Ballerup Kommunes MED-aftale

 

What do you want to do ?
New mail