Hovedstyrelsesvalg Hovedstyrelsesvalg 2019

Susanne W. Vilstrup

Sanne Cb 120820

Valggrundlag:

Min valgpjece

Mit valggrundlag

 

Suppleanter: 

1. suppleant: Hans Jørgen Franks, kredsstyrelsesmedlem i Ishøj Lærerkreds (18), speciallærer og TR på Kirkebækskolen 

2. suppleant: Dorte Thue Hansen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Specialpædagogiske Forening, pædagogisk konsulent & Læsekonsulent i Svendborg Kommune, PPR (medlem af Øhavets Lærerkreds).

 

Stillere: Bestyrelsesmedlemmer fra de specialpædagogiske foreninger ( Læsekonsulenternes Landsforening, Danmarks Specialpædagogisk Forening, Pædagogisk Psykologisk Forening og Logopædisk Forum), Kredsstyrelsesmedlemmer/tillidsvalgte på tværs af landet, samt speciallærere, konsulenter og PPR- folk fra Ballerup og det øvrige Danmark.

 

Kontakt og se mere:

Mail: weisbjerg12@gmail.com

https://www.facebook.com/susanneweisbjergvilstrup