Kredsens retningslinjer

1. Kredsstyrelsen tager politisk stilling til anbefaling af kandidater. Styrelsens beslutning kommunikeres af alle TR ud til skolerne.

2. Det enkelte styrelsesmedlem kan udover orienteringen af styrelsens beslutning personligt deltage som anbefaler osv. for enkeltkandidater.

3. Hvis der er lokale kandidater fra BLF, der stiller op til HS valget, får kandidaten den nødvendige administrative støtte til udsendelse af valgmateriale.

4. Styrelsen tager stilling til økonomisk støtte til enkeltkandidater.

5. BLF deltager sammen med de øvrige kredse i Hovedstaden Vest og Hovedstaden Øst i udgivelsen af en fælles folder for kandidaterne fra området.

6. Hvis der er andre kandidater, der henvender sig til kredsen med valgmateriale, videreformidles dette til TR.

 

Vedtaget på styrelsesmødet d. 29. oktober 2007