Arrangementer

Medlemsweekend

Frederiksdal
Afholdes hvert andet år i november

Da der som regel er flere ansøgere, end vi kan få pladser til, har Kredsstyrelsen vedtaget kriterier for udvælgelsen.


I prioriteret rækkefølge deltager følgende tilmeldte medlemmer:

  • Formand, næstformand, kasserer og kongresdelegerede.
  • Medlemmer indvalgt i Hovedstyrelsen.
  • Tillidsrepræsentanter og suppleanter for tillidsrepræsentanter
  • Medlemmer, som aldrig har deltaget.
  • Medlemmer, som har deltaget 1 gang de foregående tre år.
  • Medlemmer, som har deltaget 2 gange de foregående tre år.
  • Medlemmer, som har deltaget hvert år de seneste tre.

Da der kan forekomme afbud i sidste øjeblik, anvendes i planlægningen en tilmeldingsliste med overbooking til supplering af disse afbud. Ved overbooking kan kredsstyrelsen beslutte, at tillidsrepræsentanter ikke kan deltage med overnatning.

Tilmeldte, som udebliver uden afbud, udelukkes fra deltagelse i de tre følgende år.

Afbud uden rimelig begrundelse senere end tre dage før kurset registreres.

Vedtaget af kredsstyrelsen oktober 2003.