Pensionister

Referater af møder

Fraktion 4 afholder løbende møder i kredshuset på Bydammen, hvor forskellige emner drøftes. Referaterne fra møderne kan findes her.