Fælleskonference 2021

Louise Klinge
Vi har netop afholdt vores traditionsrige Fælleskonference med borgmester, børne- og skoleudvalg, ledelse på alle niveauer, TR´er og AMR´er. Vi havde Louise Klinge ude og fortælle om, hvordan man fra politisk -og ledelsesmæssigt niveau kan understøtte lærernes relationskompetence.
Vi har jo alle netop set hende i Ballerup Super Arena og grundet et spørgsmål fra salen, der gik på rammerne for at praktisere relationskompetence og Louises svar på samme, så valgte vi at bruge hende igen.
Det er vores vurdering, at hendes budskaber i den grad blev hørt:
  • vigtigheden af tid til forberedelse af god undervisning, så den giver mening og ejerskabsfølelse hos eleverne
  • vigtigheden af tid til pause og restitution efter udfordrende møder med elever eller bare skift fra en klasse til næste
  • at høj faglighed er det gode møde mellem indhold og elev, og ikke udelukkende fagfaglig undervisning, hvor det er vigtigere at nå pensum end at registrere om eleverne følger med
  • at relationsarbejde kræver overskud og ofte flere hænder, end det rammerne bidrager med og mange andre vigtige pointer.
Heldigvis har vi i Ballerup lokalpolitikere og en borgmester, der interesserer sig for og ved noget skoleområdet. De var enige i samtlige af Louise Klinges pointer, hvilket må siges at være et godt udgangspunkt for fremtidens skole i Ballerup.

Emner

Målgruppe