Medlem Nye medlemmer

Intro til kredsen

Velkommen i Ballerup Lærerforening. Her har du en superkort intro.

Hvis du får et job i Ballerup Kommunes skolevæsen, er du sikkert også blevet medlem af Ballerup Lærerforening - eller er på vej til at blive det.

Velkommen!

Nye medlemmer får et brev fra os.

Hvis du ikke er sikker på, om du er indmeldt i Ballerup Lærerforening endnu, skal du snarest kontakte din TR eller kredskontoret!

Om BLF-kontingent