Medlem Nye medlemmer

Møde for nye medlemmer

Efter behov holder kredsen et møde for nye medlemmer, som har lyst til at blive introduceret til Ballerup Lærerforening, få lidt mere styr på formalia og nyde nogle timer i gode kollegers lag.

Mødet for nye medlemmerne afholdes typisk én gang om året ultimo september/primo oktober. Spørg din tillidsrepræsentant.