Medlem Nye medlemmer

Indflydelse

Der er mange muligheder for indflydelse. Brug dem!

Hvordan får man indflydelse?
- det kan man selvfølgelig ikke give en klar og fuldt dækkende opskrift på.

Hvor meget skal man lytte?
Hvad skal man sætte sig ind i?
Hvor meget skal man sige til hvem og hvornår?
Hvad mere kan man sige om den daglige snak med kollegerne, end at den er vigtig?

Men her er nogle muligheder:

Generalforsamlingen er Ballerup Lærerforenings højeste myndighed. Her tages de vigtigste beslutninger, og hvert aktivt medlem har én stemme.
Læs mere om generalforsamlingen.

Medlemsmøderne/møderne i Faglig Klub er det faglige forum på den enkelte arbejdsplads. Der er plads til både information og debat.

Kredsstyrelsen sender jævnligt spørgsmål til debat, men her er også mulighed for selv at bidrage med temaer. Hvis du ønsker et emne taget op kan du henvende dig til din TR

På disse møder får din TR og dermed kredsstyrelsen vigtige signaler om holdningerne til de forskellige spørgsmål, og man kan afprøve sine egne synspunkter og høre kollegernes meninger.

Nogle skoler afholder jævnligt "faglig wekend" eller andre arrangementer.

Kredsen yder tilskud til det faglige arbejde på skolerne.

Stil op! - når der er valg til de forskellige tillidsposter på skolen og i kredsen. Der er små og store hverv inden for forskellige interesseområder, og der er adgang til uddannelse, hjælp og gode netværk! 

Medlemsweekenden - er navnet på det internatkursus, kredsen afholder for medlemmerne hvert andet. Her møder man kolleger fra andre skoler, debatterer, lytter, snakker og meget mere.