Politik BLF mener

2016

Politikker, beslutninger, vedtagelser mm...

 

JA, til tryghed og kommunalt selvstyre – NEJ, til milliardnedskæringer og omprioriteringsbidrag

Fælles pressemeddelelse fra borgmesteren og fællestillidsrepræsentanterne

 

Resolution 1: Lærer- og metodemangfoldighed er et kvalitetsstempel

Vedtaget af generalforsamlingen marts 2016

 

Resolution 2: Vi ønsker reel medbestemmelse på skoleudviklingen

Vedtaget af generalforsamlingen marts 2016

 

Resolution 3: Forberedelsestiden er hellig for os

Vedtaget af generalforsamlingen marts 2016

 

Resolution 4: Elastikken er trukket for langt ud

Vedtaget af generalforsamlingen marts 2016

 

Høringssvar til børne- og ungestrategien ’Fællesskab for alle - Alle i fællesskab’ (ny inklusionsstrategi)

Vedtaget af Styrelsen juni 2016

 

Opfølgning på OK15's bilag 4 til de centrale parter

Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening august 2016 

 

Høringssvar til Budget 2017

Vedtaget af Styrelsen september 2016 

 

Høringssvar til 'Udskolingslinjer i Ballerup Kommune'

Vedtaget af Styrelsen oktober 2016