Arrangementer Medlemsweekend

2008

Årets kursus blev, som gennem de sidste mange år, afholdt på Hotel Frederiksdal

Lørdagen startede med to indspark ”fra sidelinien”.Som den første redegjorde ph.d.-studerende Justine Grønbæk Pors fra Center for skoleledelse (Handelshøjskolen i København) for den udvikling der i de senere år har ført folkeskolen fra at være være en institution i et hierarki til en organisation med et selvstændigt ansvar.

Se Justines powerpoint her.

I foredraget fremlagde Justine en analyse af de styringsredskaber, der aktuelt benyttes, og skitserede hvilke muligheder en organisation som DLF har og bør tiltage sig.


Efter kaffepausen fremlagde Stefan Herman, rektor for Den Flerfaglige professionshøjskole Metropol en analyse af det pædagogiske tankegods vandring igennem de sidste fem årtier. Selv om dele af Stefans nok i hovedtræk var kendt af de fleste, fik Stefan perspektiveret tingene på en ny måde, der producerede særdeles relevant ny viden hos os tilhørere, der som politiske ”aktører i samfundsspillet” fik en sund indsprøjtning. Hvad der i starten virkede meget teoretisk og lidt tungt stof blev gjort meget spændende, hvilket en efterfølgende kort debat afslørede.

Lørdag eftermiddag

Bjarke Huss kom i sit indlæg bl.a. ind på Ballerup Kommunes værdigrundlag, sygefraværet og på overvejelser om den inkluderende skole. Det affødte flere indlæg fra salen.


Der var meget smukt i Frederiksdal; kaffen var varm og god og kagen temmelig lækker.
Således forfrisket var forsamlingen klar til indlæg fra kredsformand og –næstformand.
John fremlagde forståeligt fordele og ulemper ved den kommende arbejdstidsaftale, der står over for forhandling med kommunen. Det tegner interessant.
Niels delte tanker med os om en ny lønaftale, som vil blive nødvendig i kølvandet på arbejdstidsaftalen.
Inden middagen var der tid til afslapning, opfriskning, hyggesnak.
Go’ middag, go’ vin, go’ musik til fællessang ved Stefan fra Rosenlundskolen.
Sangen forener, så var det mon en idé med en BLF-Sangbog?

Søndag

Finn Hesselager tog alle – selv de trætte lørdags-festaber – med storm, da han indviede Ballerups lærere i kropssprogets enkle og fine teknikker: ”Læreren i rummet” var en uforglemmelig oplevelse, der skulle opleves. Finn var rigtig oplagt – og publikum blev det. En beskrivelse vil være en synd imod emnets levende karakter. Mange ”øjeblikke” vil blive husket.

Kredskursus 2008 afsluttedes med en gennemgang af helt aktuelle problemstillinger: Vores lønaftales fremtid, og de arbejdsmiljøproblemer, som kredsens ”Rummelighedsundersøgelse” har afdækket.

Georg (herover) og Jørgen (herunder) tog sig af rummelighed og inklusion.
Det førte til debat - også efter kurset. Se Anne Christensens debatindlæg her.