Arrangementer Medlemsweekend

2010

De gjorde det igen

Medlemsweekenden – den 13. – 14. november 2010

Hotel Frederiksdal var atter rammen om halvandet døgn, hvor balleruplærerne igen demonstrerede deres enestående kursuskompetencer. Endnu et dejligt hold kursister!

Kan praktikere bruge det til noget, at teoretikerne bekræfter deres praksis?
Kan man danne eliteklasser på lovens grund? - og er det overhovedet god pædagogik? - hvordan ser det ud med de tanker i Ballerup?
Hvor god er A05 egentlig?
Må vi overtage kommunens ansvar for et sund arbejde?
Hvor mange sange kan vi?
Hvor sent kan det blive?
Er vores elever styret af stenalderhjerner - i modsætning til os?
Er der ingen grænser for, hvor flot et kor kan synge?

Tak til et godt hold!

Et par citater fra Niels Munkholms oplæg:

"Jeg må tilstå, at jeg ingen oprigtig glæde kan føle ved, at stater påtager sig opdragelsesanliggender på en måde, som om de mente sig i stand til, gennem deres styren og overvågen, at opnå det, som kun kan nås ved den enkelte lærers talent, trofasthed, flid, klogskab og dygtighed, kun kan tilvejebringes gennem hans frie bevægelighed og udbredes gennem hans eksempel. .. For regeringen bliver der kun tilbage at fjerne hindringer, jævne vejen, skabe muligheder og give opmuntringer – også dét er en stor og meget ærefuld fortjeneste overfor menneskeheden."
(Johann Friedrich Herbart I Allgemeine Pädagogik 1806)

"Til syvende og sidst vil den effektive gennemførelse af skolereformen afhænge af lærernes arbejde i tillid til, at de vil bruge deres pædagogiske kunnen og erfaring i deres elevers og nationens interesse, med et minimum af ydre kontrol, fordi de vil være rimeligt ansvarlige for, hvad de gør.
For mange forskrifter og udefra kommende gransken af lærernes arbejde vil føre til umulige arbejdsbyrder, bureaukratisk stivhed og et af-professionaliseret lærerkorps."

(Her Majesty’s Senior Chief Inspector of Schools  - Rapporten fra 1988-1989)