Styrelsen

Styrelsens udvalg

Styrelsen har fire faste udvalg + diverse ad hoc-udvalg

I Kredsstyrelsen er nedsat 5 faste udvalg.

Alle medlemmer deltager i mindst ét udvalg, og fordelingen sker i forbindelse med planlægningen af årets arbejde.

De faste udvalg er:

Skolepolitisk Udvalg, udvalgsformand: Kasper Mortensen.

Arbejdsmiljøudvalget, udvalgsformand: Pia Salling.

Kursus- og Organisationsudvalget, udvalgsformand: Vibe Larsen.

Koordineringsudvalg (bestående af formand, næstformand, kasserer og udvalgsformænd)

Herudover nedsættes hvert år ad-hoc grupper til at tage sig af emner, der ikke umiddelbart ligger inden for de faste udvalgs arbejdsområder eller har tværgående karakter.