Arbejdsskader

Skadestue
BLF's medlemmer kan tilbydes flere former for psykologhjælp

Det er henholdsvis Ballerup Kommune og Danmark Lærerforening, der står for ordningerne.

Ballerup Kommune har to ordninger

Psykologisk krisehjælp ( Falck )
Ydes i forbindelse med alvorlige hændelser på arbejdspladsen.
Bistanden ydes til ansatte, der direkte fysisk eller psykisk har været impliceret i en hændelse – samt kolleger, der evt. har overværet hændelsen.

Der gives krisehjælp ved følgende udløsende begivenheder:

  • arbejdshændelse med oplevelse af trussel
  • arbejdsulykke med alvorlige kvæstelser
  • dødsfald som følge af arbejdsrelateret ulykke.

Lederen SKAL sikre, at du hurtigst muligt og uden lægehenvisning for akut psykologisk krisehjælp.

Psykologhjælp i forbindelse med en helbredstruende stresstilstand
Ydes i forbindelse med arbejdsrelateret stress. Der gives 3-4 timers samtale med mulighed for forlængelse.

Lederen har ansvar for henvendelse til Ballerup Kommune og indstiller også, om medarbejderen har behov for samtalerne.

Samtalerne kan også gives som forebyggelse af sygdom.

Danmarks Lærerforening har også en ordning

Der kan gives op til 4 timers samtale med psykolog.

Ordningen kan bruges, hvis problemet har sit udspring i din nuværende eller en tidligere arbejdssituation. Du kan få hjælp til at håndtere vanskelige arbejdssituationer.

Man henvender sig til Danmarks Lærerforening, hvor en konsulent vurderer behovet for psykologhjælp.

Henvendelse til Danmarks Lærerforening : 33 69 63 00

Spørg din tillidsrepræsentant eller din arbejdsmiljørepræsentant.