Orlov

Orlov
Stillingsskift? Uddannelse? Personlige grunde? Der kan være mange grunde til at søge orlov

Barselsorlov

Andre orlovsformer - orlov i Ballerup Kommune
Ballerup Kommune er generelt positivt indstillet ifm. orlovsansøgninger fra medarbejdere i kommunen.

Der kan være tale om orlov af flere forskellige årsager. Nogle af orlovsformerne er aftalt lovgivningsmæssigt eller i overenskomsten, andre af orlovsformerne er besluttet lokalt i Ballerup i henhold til den overordnede personalepolitik.

Orlov med løn følger de lovgivningsmæssige/overenskomstmæssige aftaler, der er ifm. barselsorlov, børnepasningsorlov og fravær af familiemæssige grunde (se opslag herom).

Man søger om orlov tjenstligt, dvs. gennem sin skoleleder, som orienterer Løn & Personale.

Orlov uden løn følger de retningslinjer, der er omtalt i de ”Fælles administrative retningslinier” for Ballerup kommune. Disse retningslinier kan man se på skolens kontor.

Der kan være tale om orlov i 3 situationer:

  • Hvis man søger stilling i en anden kommune
  • Hvis man skal videreuddanne sig
  • Af personlige årsager.

Som hovedregel kan man få orlov 1 år. Ved overtagelse af anden stilling er det en forudsætning, at man har været ansat i Ballerup i 5 år.

Generelt kan den ansatte maksimalt få orlov i 3 år i alt under ansættelsen.

I alle orlovssituationer vil stillingerne blive besat midlertidigt af en vikar eller ved konstituering.

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende orlov er du velkommen til at henvende dig til kredskontoret.