Fleksjob

Fleksjob
Kontakt kredskontoret!

Ved at gå på nedsat tid og eventuelt supplere med særlige aftaler om f.eks. indretning af arbejdspladsen kan man alligevel varetage et job.

Der skal indgås en flexjobaftale.

De sociale myndigheder i bopælskommunen, arbejdsgiveren og fagforeningen arbejder sammen om at finde den bedste løsning.

Ballerup Lærerforenings rolle er at rådgive medlemmerne og at indgå aftalerne med arbejdsgiveren om lønnen og andre vilkår.

Vi anbefaler, at man kontakter os så tidligt i forløbet som muligt, enten direkte eller via TR.