OK-pension

Overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere m.fl. er med i Lærernes Pension

 

Matematikken i overenskomstpensionen

Jo større beløb og jo tidligere indbetalt - jo større udbetaling i pensionsalderen.

Derfor burde overenskomstpensionen få stor opmærksomhed i de første ansættelsesår - men mange tænker forståeligt nok ikke meget på pensionen i de år. Vi anbefaler, at man sætter sig ind i det grundlæggende; det kan betyde rigtig meget senere i livet.

Der er også andre ydelser, f.eks. ved sygdom og til de efterladte ved dødsfald.

Ved ansættelse som månedslønnet overenskomstansat skal arbejdsgiveren automatisk indbetale 17,3% af den pensionsgivende løn (det er næsten hele lønnen i Ballerup).

Medlemmer af "93-gruppen" får 19,8% - se herunder. Dette fremgår af lønsedlen. Hvis pensionsindbetalingen ikke fremgår, skal du straks henvende dig til din TR eller til lønkontoret.

Ved den første indbetaling til Lærernes Pension oprettes en konto for den enkelte. Man skal altså ikke selv henvende sig for at oprette kontoen. Lærernes Pension udsender jævnligt information, herunder oversigter over indbetalinger og status. Det er en rigtig god idé at kontrollere oversigterne løbende, fordi det efter nogen tid kan være vanskeligt at finde og rette eventuelle fejl.

Overenskomstansattes pension indbetales til og administreres af Lærernes Pension, hvor man også kan få personlig rådgivning om sin pension.

"93-gruppen" er den gruppe lærere, der i forbindelse med overenskomsten i 1993 måtte sige farvel til muligheden for at få tjenestemandspension. I stedet blev der oprettet en konto i Lærernes Pension.


BLF's generalforsamling vedtog i 2003 en resolution om problemet.
Ved overenskomstfornyelsen i 1995 indgik en forbedring for "93-gruppen" på en forhøjet pensionsprocent + et engangsbeløb - men der er uden tvivl stadig en stor manko i dette regnskab!