Barsel

Lærerliv_141 2013 06 11 DLF 087
Få klarhed over vilkårene i forbindelse med barsel

 

I forbindelse med barselsorlov er der en række forskellige forhold og en række valgmuligheder både moderen og faderen skal være opmærksom på.
Det drejer sig især om:

  • den tidsmæssige placering og omfang af barselsorloven, hvor der er en række valgmuligheder
  • hvornår man skal varsle arbejdsgiverne om, at man vil have barselsorlov
  • perioden med fuld løn
  • perioden med dagpenge
  • specielle vilkår for moderen/ faderen
  • ferieforhold.

Vilkårene for barselorlov er reguleret både iht. overenskomsten for lærere og iht. lovgivningen. Derfor er der nogle forhold, der er aftalt af DLF og andre forhold, der er besluttet lovgivningsmæssigt.

Du kan få flere oplysninger på DLF's hjemmeside
- her kan du også finde henvisninger til andre kilder.

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte kredskontoret!
Spørg efter Kasper Mortensen eller Vibe Larsen.

Det vigtigste er, at du får løst de konkrete problemer så hurtigt som muligt, således at der bliver tid til det vigtigste i denne sammenhæng, nemlig at du skal have et barn - eller måske to?

Når du skal have barn