Information & rådgivning

Ferie

Ferie
Ferie i Ballerup Kommune

 

I Ballerup Kommune placeres de 5 ugers ferie med tre uger i juli måned , én uge i uge 42 og én uge i uge 7 på lærerområdet, mens der i PPR placeres 4 uger i juli og én uge i uge 42.

Angående 6. ferieuge - nedenstående formulering er hentet fra vores lokalaftale:  

6. ferieuge indgår i planlægningen af skoleåret. Feriedagene fra 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. Der vil være uger, hvor mange forventeligt vil ønske at placere feriedagene, hvorfor alles ønsker ikke kan opfyldes.

På de enkelte skoler skal der udarbejdes en retningslinje, som minimum beskriver følgende forhold:

  • En fælles ansøgnings- og svarfrist for skolens medarbejdere
  • En udvælgelsesprocedure til den situation, hvor mange ønsker samme periode, og det dermed ikke er foreneligt med skolens tarv
  • Administrationsprincipper

Det bemærkes, at 6. ferieuge kan afholdes som enkeltdage, og at den også kan udbetales.

 

Ferie for nyansatte

Nyansattes ferieforhold skal ordnes fra starten. Så burde der ikke være problemer - men det kan der let opstå, hvis man venter! Der er risiko for at miste løn i ferien! Spørg din TR og leder.

 

Ferie for andre

Hvis du har været ansat et par år, giver ferieforholdene normalt ikke problemer.

 

Syg i ferien

Hvis du bliver syg i ferien, gælder nogle særlige forhold, som du kan læse om her.