Information & rådgivning

Ferie

Ferie
Ferie i Ballerup Kommune

 

I Ballerup Kommune placeres de 5 ugers ferie med tre uger i juli måned , én uge i uge 42 og én uge i uge 7 på lærerområdet, mens der i PPR placeres 4 uger i juli og én uge i uge 42.

Angående 6. ferieuge - nedenstående formulering er hentet fra vores lokalaftale:  

6. ferieuge indgår i planlægningen af skoleåret. Feriedagene fra 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. Der vil være uger, hvor mange forventeligt vil ønske at placere feriedagene, hvorfor alles ønsker ikke kan opfyldes.

På de enkelte skoler skal der udarbejdes en retningslinje, som minimum beskriver følgende forhold:

  • En fælles ansøgnings- og svarfrist for skolens medarbejdere
  • En udvælgelsesprocedure til den situation, hvor mange ønsker samme periode, og det dermed ikke er foreneligt med skolens tarv
  • Administrationsprincipper

Det bemærkes, at 6. ferieuge kan afholdes som enkeltdage, og at den også kan udbetales. Afholdes 6. ferieuge som enkeltdage, skal dagene afspejle arbejdsugen. Man kan fx. ikke forvente at få lov til at holde fri 5 mandag. Har man en skemafri dag, må man forvente, at en af dagene også skal placeres på denne.

 

Syg i ferien

Hvis du bliver syg i ferien, gælder nogle særlige forhold, som du kan læse om her.