Tjenestemandspension

pensionist3a
Tjenestemandspension - hvornår, hvordan, hvor meget?

 

Matematikken i tjenestemandspensionen

Jo længere tid og jo højere beskæftigelsesgrad i en ansættelse, der giver tjenestemandspension, jo større pension.
Jo højere løntrin på pensionstidspunktet, jo højere pension.
Jo højere alder (60-65 år) på fratrædelsestidspunktet, jo højere pension.

Tjenestemandspensionen beregnes på grundlag af "pensionsår". Et pensionsår svarer til ansættelse på fuld tid i et helt år i en tjenestemandspensionsgivende stilling.

Der er også andre ydelser, f.eks. ved sygdom og til de efterladte ved dødsfald.

Tjenestemandspensionen administreres af staten. Tidligere udsendtes i efteråret i ulige år en pensionsoversigt, som fortalte, hvor mange pensionsår, man har optjent. Nu kan man gå ind på Tjenestemandspension.dk og finde pensionsalderen. Det er vigtigt at kontrollere dette tal! Desuden er angivet beregninger over pensionens størrelse ved fratræden på forskellige tidspunkter.

Med virkning fra 1. april 2009 optjener tjenestemændene i Ballerup en mindre, supplerende pension i Lærernes Pension. Det skyldes, at Ballerup Kommune er afvisende over for at fortsætte ad den tidligere vej med at give tjenestemændene pension i form af tjenestemandspension.

Opsat pension
Hvis du tidligere har været tjenestemand, men ikke er det mere, har du måske en tjenestemandspension, der 'venter' på, at du går på pension - en såkaldt 'opsat pension'.
Det er nu muligt at få den udbetalt fra man er 60 år, selv om man stadig er i arbejde.
Hvis du mener, du har en 'opsat pension', vil vi råde dig til at henvende dig til os for rådgivning.

Nyttige oplysninger
Kredsen vil gerne lave en beregning af din pension. Henvend dig om et møde. Du skal medbringe dit NEM-ID til mødet.

Du kan også selv lave en pensionsberegning, men vi anbefaler at du ALTID kontakter kredskontoret, inden du træffer den endelige beslutning om at opsige din tjenestemandsstilling.

Henvendelse til Vibe Larsen (eller Morten Refskov)

Pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over en række forskellige pensionsforhold, som ATP mm. Endvidere kan du beregne din efterløn hvis du er under 60 år. For at få adgang til dine pensionsoplysninger skal du logge dig ind med NEM-ID.