Generalforsamlingen Generalforsamlingen 2008

Anbefaling af nej

BLF anbefaler at stemme Nej
Niels Kjeldsen forelagde på styrelsens vegne et forslag om, at generalforsamlingen skulle anbefale at stemme nej til overenskomsten.

Niels nævnte, at vi op til overenskomstforhandlingerne stod med en række fordele:
- erkendelse hos politikerne af, at noget må ske. Tilsagn fra flere politiske partier i forbindelse med trepartsforhandlingerne og folketingsvalget
- stor vilje til at få tingene til at rykke hos de fleste organisationer, fx BUPL, FOA og sygeplejerskerne
- stor opbakning hos medlemmerne
- kredsenes tilbagemeldinger på medlemsdebatten og den efterfølgende kongres udviste stor enighed
- mere positiv presse end normalt
- lærermangel, som også politikerne har erkendt
- anerkendelse fra vores modpart af, atder er et efterslæb
- klare krav, som fremmer opbakningen og letter strategien:mere i løn - en fælles arbejdstidsaftale - fortsat ingen lokale lønpuljer

"Jeg kan ikke huske et bedre udgangspunkt for overenskomstforhandlinger – det er et sammenfald af positive faktorer, man måske kun oplever én gang i et langt lærerliv. Ingen kan sige, om det sker næste gang.
Hvad kom der så ud af det?"

Niels nævnte, at der da er positive ting:
- en lønforhøjelse til Ny-lønnerne efter 12 år
- Bløde pakker, barsel, børns sygdom, seniorpolitik,
Men ud fra en samlet vurdering ift de tre hovedkrav og en række andre områder, der trækker ned kan vi ikke lægge navn og stemmer til forligene.

"Hvem tror, det her vil gøre noget afgørende ved lærermanglen, ved lysten til at tage en læreruddannelse, ved den daglige belastning i jobbet, ved de ældres læreres motivation til at blive lidt længere?
Lægger det en ny linie, vi kan bygge videre på?"

"Hvis KL havde haft reel vilje, kunne vi inden for den samme ramme have fortsat uden lokale puljer til Ny Løn. Det havde været et signal til os – helt gratis!"

Styrelsens forslag blev vedtaget i stor enighed - ud af de ca. 240 medlemmer stemte en enkelt imod.
Se vedtagelsen