Generalforsamlingen 2013

Materiale til GF2013
Generalforsamlingen afholdes den 15. marts i Baltoppen fra kl. 15:00.

Herunder lægges løbende materiale ind, som danner baggrund for generalforsamlingen. Mest fyldigt er GF-hæftet, som det vil være en rigtig god idé at orientere sig grundigt i. TR vil sørge for at omdele hæftet til vores aktive medlemmer på skolerne, mens andre medlemmer er velkomne til at kigge forbi kredshuset og hente et eksemplar.  

Indkaldelse

GF-hæftet

Endelig dagsorden

Referat

Vedtagede vedtægtsændringer:
 
Vedtægtsændringer (se de nye vedtægter i deres helhed her)


Vedtagede resolutioner og vedtagelser:

Resolution 1: Inklusion må aldrig blive den enkelte lærers projekt

Svar på resolution 1


Resolution 2: Lærerne kan ikke løbe stærkere!
- Finansministeriet
- Beskæftigelsesministeriet - svar
- Kommunernes Landsforening


Resolution 3: KL's kampagne på www.meretidsammen.dk

Svar på resolution 3


Vedtagelse 1: Lønpolitik for Ballerup Lærerforening


Vedtagelse 2: Strømpilen - Ballerup Lærerforening i nutid og fremtid


Ny honoreringsmodel (se GF-hæftet):

Overblik over honorering af kredsformanden


Billeder:

GF1    GF2     GF3    GF4    GF5    GF6     GF7    GF8     GF9    GF10
GF11  GF12   GF13   GF14  GF15  GF16   GF17   GF18   GF19  GF20  
GF21  GF22   GF23   GF24  GF25  GF26   GF27