Generalforsamlingen 2013 - ekstraordinær

Afholdes mandag den 27. maj

Tid:
Mandag den 27. maj, kl. 16:00-18:00

Sted:
Egebjergskolens kantine, Egebjergvang 80, 2750 Ballerup

Den endelige dagsorden - ny dagsorden oven på den ekstraordinære kongres

Den endelige dagsorden - tilføjet punkt om fastsættelse af kontingent i henhold til denne kongresbeslutning

A08: Forhandlingsresultatet
Kredsstyrelsen indstiller til generalforsamlingen at videreføre indeværende års arbejdstids- og lønaftale på almenområdet til næste skoleår i stort set uændret form. Egentlige ændringer (udover redaktionelle) skal findes i kommuneaftalen for skolebibliotekerne samt i enigheds- og hensigtserklæringen.

Ligeledes indstiller kredsstyrelsen, at specialskolerne viderefører deres nuværende lokale aftaler til det kommende skoleår.

Referat