Generalforsamlingen Generalforsamlingen 2008

Formandens mundtlige beretning

Overenskomstsituationen var det dominerende tema, men også rummelighed, lærermangel, uddannelse, lønaftalen og andre emner blev omtalt
John indledte debatten med formandens mundtlige beretning.
Læs hele den mundtlige beretning her - eller læs pluk:

 

Om overenskomsten

"Jeg tror, det er en rigtig vurdering, at det som medlemmerne prioriterer som det helt afgørende ikke er, om lønnen skal stige med 12, 13 eller 14% over 3 år, men hvordan deres arbejdstidsaftale bliver. Det er arbejdstiden, der er det afgørende for den enkelte medarbejders hverdag. En marginal forhøjelse af lønnen løser ikke problemer i forhold til rummelighed og andre stressfaktorer."

"Når styrelsen anbefaler et nej – oven i købet enstemmigt og uden den store tvivl, handler det primært om arbejdstidsaftalen og om genindførelse af ny løn.
Resultaterne på disse områder er ikke kun i modstrid med kongressens beslutning - og tilbagemeldingerne fra bl.a. BLF, men også et klart tilbageskridt i forhold til den nuværende overenskomst."

"Det kan altså godt være, at DLF har nogle positive forventninger til, hvad der skal komme ud af de kommunale forhandlinger, men jeg tror desværre, at en række kommuner og skoleledere har helt andre forventninger til dette resultat."

"VI tror ikke på, at det er muligt at vælte dette resultat. Når en enig hovedstyrelse – og næsten alle kredsstyrelser anbefaler et ja, vil det selvfølgelig ende med at blive vedtaget.
Vores nej - kampagne bygger altså ikke på den illusion, at det kan lykkes at få væltet resultatet."

"Når det alligevel er helt afgørende for BLF, at der kommer et stort nej i Ballerup, så skyldes det, at det er et helt andet udgangspunkt ved de forhandlinger, der skal være med Ballerup kommune om en kommende arbejdstidsaftale byggende på principskitsen.
Det er et helt andet udgangspunkt for forhandlingerne, hvis lærere og børnehaveklasseledere massivt har sagt nej til de forringelser, der ligger i principskitsen om arbejdstidsaftale.
Vi vil derfor så stærkt, som det er muligt opfordre Jer til at stemme nej til resultatet for derigennem at skabe bedre mulighed for at få en ordentlig arbejdstidsaftale."

Om BLF's undersøgelse af rummeligheden i Ballerups skolevæsen:

"Det fremgår også af undersøgelsen, at over halvdelen af klasselærerne ikke vurderer at de har de nødvendige kompetencer for at løse opgaverne i forbindelse med øget rummelighed og inklusion. Disse tal er som sagt foreløbige, men analysen dokumenterer, nogle væsentlige problemstillinger i forhold til rummeligheden i skolen."

Om Ballerup Kommunes politik for efteruddannelse af fx læsevejledere:

"Ballerup Kommune må efter vores opfattelse vælge om man skal efteruddanne lærere på disse områder og så sørge for at vilkårene er ensartede."

Om det manglende løntrin i Ballerup:

"Vi ser på denne sag med rigtig stor alvor og som en alvorlig hæmsko i det samarbejde, der er med kommunen. Et samarbejde der ellers på flere andre områder er forbedret efter konflikten sidste år."