Generalforsamlingen Generalforsamlingen 2012

Valg

På generalforsamlingen er der valg til en række tillidsposter
Man kan stille op til valgene på selve generalforsamlingen, men hvis man ønsker på forhånd at fortælle om sit kandidatur og eventuelt sit valgrundlag, har man muligheden her.

Her er, hvad vi ved pt:

Formand
Niels genopstiller ikke 
Morten Refskov (Ro) opstiller. Læs Mortens valggrundlag

Næstformand
Jeanette genopstiller

1 kongresdelegeret
Lars Nilsson opstiller

3 suppleanter for kongresdelegerede 
Thomas Arvedsen, Jens Lund, Jan Sølvhøj

Kasserer

Lars genopstiller 

2 revisorer 
Frank Vedel genopstiller
Kim Salkvist genopstilller

2 suppleanter for revisorer
Anne Olsen genopstiller
Hans Claudi Hansen genopstiller

Fanebærer
Peter Hess-Nielsen

2 suppleanter for fanebærer
Niels Kjeldsen, Pia Scharffenberg